En sund personalkultur? Så går det till.

Det finns mängder med företag som brottas med problem med korta anställningstider, inte på grund av att de anställda sägs upp, utan istället på grund av att de anställda själva väljer att avsluta sina tjänster. Korta anställningstider är bland det mest kostsamma ett företag kan råka ut för. Så här undviker du den dyra fällan.

I grund och botten finns det bara några få orsaker till att vi väljer att säga upp oss och byta arbetsplats. Några orsaker är naturliga – pensionsavgångar – och i vissa fall tragiska – sjukdom. I andra fall kan det röra sig om förändrade livssituationer som kräver att man som anställd tvingas till en flytt. Sedan finns ett par andra fall som inte är desto mindre sällsynta.

Låt inte missnöjet styra

Framför allt handlar majoriteten av de egna uppsägningarna om ett missnöje mot den nuvarande situationen. Det kan vara allt från lön till fysisk arbetsmiljö, stämning mellan kollegor eller relationen till cheferna. I grund och botten är det här relativt enkla saker att komma tillrätta med, det handlar bara om att våga ta tag i problemen och förbereda sig på att ta negativ kritik och göra den konstruktiv istället för att ta åt sig och gräva ner sig.

Ett vanligt sätt att försöka få reda på anställdas inställning är ett årligt (i bästa fall) samtal med någon chef. Resultatet utifrån dessa är kanske inte alltid så nära sanningen. Anställda befinner sig i en beroendeställning till sin chef, vilket gör att man ofta håller igen med kritiken av rädsla för att det ska drabba den enskilde personligt. Istället är det många gånger bättre att göra en anonym undersökning av den enskildes åsikter. Viktigt är bara att framhålla anonymiteten i det hela och det är för att rätta till problem och mindre bra egenskaper, som så gott som alltid finns inom en organisation.

Lösningen är ofta enkel

Naturligtvis finns det problem som är svåra att lösa. Det kan vara så att den anställde överskattar sin förmåga och betydelse, vilket ofta leder till höga löneanspråk. Finns inte de ekonomiska resurserna så är det naturligt att den anställde lämnar sin plats och söker en position hos någon annan arbetsgivare. Övriga fall där det inte sällan mer handlar om rent kommunikativa bekymmer, är detta problem i 99 % av fallen går att lösa ganska enkelt – om alla inblandade bara är beredda att i första hand lyssna och i andra hand faktiskt säga sin mening sakligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>