Bränn inte dina pengar, elda med värmepellets!

Värmepellets fungerar som ungefär som att elda med ved, fast väldigt mycket mer effektivt. Egentligen är det också ved du eldar, fast nermald. Den enda skillnaden mellan ved och värmepellets är att värmepellets innehåller mycket mer energi än ved, det vill säga att värmepellets är mycket mer energieffektivt, vilket gör att du behöver betydligt mycket mindre pellets än ved för att uppnå samma resultat. Värmepellets är upp till tre gånger så effektivt som att elda med ved!

Bra och dåligt med pellets:

+ Miljöneutralt
+ Du kan elda med värmepellets i din gamla oljepanna
– Underhåll krävs (vilket det också gör med ved)
– Du ska förvara pellets (ved kräver däremot större platts)

Hur tillverkas värmepellets?
Värmepellets är en restprodukt från sågverk. Man tar helt enkelt restprodukter så som sågspån och pressar samman till värmepellets. Det fälls alltså inga träd för att bli värmepellets, som är fallet med ved.

Värmepellets – hur funkar det?
Värmepellets levereras i bulk eller säckar. Använder ditt hushåll värmepellets som primär uppvärmningskälla så är värmepellets i bulk att rekommendera. Värmepellets levereras då med bulkbil och matas direkt in i din lagringstank. Från lagringstanken matas sedan pelletsbrännaren med värmepellets via en skruv. Där förbränns sedan värmepelletsen och bildar värmeenergi som värmer upp vattnet i din vattenpanna. Vattnet leds sedan ut till radiatorer runt om i din bostaden.

Att elda med värmepellets kräver mer underhåll än med oljeeldning.
Jämfört med olja kräver din pelletsbrännare något mer underhåll. Du kommer att behöva tömma ut aska med jämna mellanrum för att förbränningen ska vara så effektiv som möjligt. Hur ofta du måste tömma beror på kvalitén på den pellets du har köpt, men också på brännaren. Normalt är att tömma askan cirka en gång i veckan.

Kostnaden för att kamma igång med värmepellets.
Börjar du från början så är kostnaden för en ny brännare med tillhörande värmepelletsförråd cirka 50 000 kr. Väljer du att uppgradera din gamla oljebrännare så hamnar priset på hälften. cirka 25 000 kr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>