Jakten på ett tryggt onlineverktyg

Att allt fler företag inom hantverks- och byggsektorn sedan några år har gått över till digital hantering framför analoga diton råder det knappast någon tvekan om. I början av januari fyller iPhone 10 år, längre tid än så är det alltså inte sedan vi hade de klassiska mobiltelefonerna med knappsatser. Under dessa år har utvecklingen tagit oss till ett mobiltelefonberoende samhälle där vi numera gör allt digitalt. Inte minst har det gjort stor skillnad för företag inom Sveriges byggsektor.

Ett exempel är den lag om elektronisk personalliggare som Skatteverket införde vid årsskiftet för snart ett år sedan. Om det är en lag eller inte kan diskuteras, klart är ändå att en stor del av byggsektorn fick betala ett högt pris för att digitalisera sig. För många mjukföretag blev dock det här en möjlighet att locka till sig nya kunder och sälja in en lösning på deras behov.

När offerter, fakturor, beläggning och projekthantering redan sköts via en enda app i mobiltelefonen är det naturligt att även lösningen med personalliggare också ska finnas där. Det här gör det lika enkelt som naturligt att stämpla in på arbetsplatsen med hjälp av mobiltelefonen som det är att kolla Facebookflödet på lunchen. Allt sker med några få tryck på skärmen på den enhet som redan ligger i fickan. Det här blev en gratismöjlighet för leverantörerna av tjänsterna. Det blev en möjlighet att lägga till ytterligare en funktion och tjänst som sedan kunde säljas in lite snyggt och paketeras tillsammans med de övriga tjänsterna som redan fanns i mobiltelefonerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>