Jag kan inte släppa idén med namnbricka

Namnbricka på säljaren Daniel

Ett effektivt sätt att göra saker och ting enklare och trevligare på kontoret är att låta anställda använda sig av namnbrickor. Det finns många anledningar till varför detta skulle hjälpa till med atmosfären på kontoret.

Det är intressant att vi alla tycker om när någon kommer ihåg vårt namn, men vi är lika dåliga som de vi möter på att komma ihåg namn. Hur många gånger har du hälsat på någon och inom 5 sekunder glömt namnet på den du hälsade på? Faktum är att många gånger lyssnar vi inte ens på vad personen säger när den presenterar sig själv, vi är nämligen för upptagna med vad vi själva ska säga. Ändå känns det mycket bra när någon man inte känner så bra vet vad man heter. Detta borde vi ju utnyttja! Varför inte göra det genom att använda namnbrickor?

När vi använder oss av namnbrickor så gör vi det enklare för alla anställda på kontoret, men också för gäster och möjliga kunder. Speciellt viktigt är det för er som säljare att använda er av namnbrickor. Det är viktigt att kunden vet vad ni heter och vad ni har för titel. Därför bör det stå någonting annat än bara namnet på era namnbrickor.

Det är också viktigt med namnbrickor om du arbetar inom serviceyrken. När människor är oroliga är det viktigt att man arbetar med att de får känna sig mer lugna. Det är naturligt inom vissa serviceyrken, så som inom vården. När människor känner till namnet på den person som hjälper en blir de mycket lugnare. Det är därför mycket vanligt att du ser sjukskötare, doktorer, läkare, psykologer och personal på äldreboende använda sig av namnbrickor i tjänsten. Det finns många som har tyckt att namnbrickor bidrar med en känsla av stelhet, men mer fel kan det inte bli. Namnbrickor hjälper folk att komma ihåg varandras namn vilket leder till mer tillit och högre förtroende personer emellan.

Vill du läsa ännu mer? Besök Quickbutton som är bäst i branschen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>